Cennik RMG GYM

Wejście jednorazowe
35,00 zł
Karnety FLEX
jeden karnet
GYM + Zajęcia grupowe
płatność jednorazowa 149,00 zł /mc
płatność cykliczna 129,00 zł /mc
płatność roczna 1 188,00 zł /rok
*Brak możliwości zawieszenia członkowstwa
Karnety SMART
jeden karnet
GYM + Zajęcia grupowe
na czas nieokreślony 109,00 zł /mc
subskrypcja na 12 miesięcy 99,00 zł /mc
subskrypcja na 24 miesiące 89,00 zł /mc
*Brak możliwości zawieszenia członkowstwa
Karnety Oney
jeden karnet
GYM + Zajęcia grupowe
na 12 miesięcy 1 068,00 zł /rok
na 24 miesiące 1 896,00 zł /2 lata
*Brak możliwości zawieszenia członkowstwa
;